Aktuality

18.01.2022: Aktuální informace – Testování zaměstnanců ve firmách

Dovolujeme si Vám předat další informace k testování zaměstnanců:

Další užitečné materiály si můžete stáhnout přímo na webu Ministerstva zdravotnictví ČR: https://koronavirus.mzcr.cz/materialy-ke-stazeni/.

V případě nejasností s výkladem platných mimořádných opatření se můžete obrátit na  bezplatnou poradnu pro podnikatele, kterou zajišťuje Hospodářská komora ČRhttps://poradnapropodnikatele.komora.cz/. Na vaše dotazy odpovídají ve spolupráci s advokátními kancelářemi.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

05.01.2022: Přehled Covid programů pro firmy a OSVČ

Ministerstvo průmyslu a obchodu nabízí pro firmy a OSVČ kompenzační programy. Aktuálně vyhlášené výzvy a avíza o plánových programech najdete zde.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

29.09.2020: Pozvánka na kurz webináře Německo – ČR: Nová nařízení – 30.09.2020 13:00 – 14:00 hod.

Sehr geehrte Damen und Herren,

aufgrund der hohen Infektionszahlen hat das Auswärtige Amt Tschechien als Risikogebiet eingestuft. Damit ergeben sich wieder viele Unklarheiten bei Unternehmen, die Niederlassungen in Tschechien haben oder Aufträge umsetzen.

Die Partner der Außenwirtschaftsinitiative Sachsen (AWIS) möchten sächsische Unternehmen auch weiterhin gezielt informieren und beraten. Aufgrund dessen haben wir kurzfristig ein kostenfreies Praxiswebinar am 30.09.2020 ab 13.00 Uhr auf die Beine gestellt. Das Webinar widmet sich der praktischen Umsetzung, den aktuellen Problemfällen und der Beantwortung Ihrer Fragen. Hierfür werden für ca. 1 Stunde Marktexperten der sächsischen Industrie- und Handelskammern, der Handwerkskammern, der Deutsch-Tschechischen Industrie- und Handelskammer sowie ein Rechtsanwalt live zugeschaltet, um tagesaktuell zu berichten.

Hier gelangen Sie direkt zum Praxiswebinar.

Die Teilnahme erfolgt ohne Anmeldung. Der Zugang ist am 30.09. ab 12.45 Uhr möglich. Bitte beachten Sie folgende technische Hinweise:

  • Wir empfehlen Ihnen für den Zugang zum Webinar die Nutzung der App Adobe Connect.
  • Bitte melden Sie sich als Gast Ein Passwort ist nicht erforderlich.
  • Ihre Kamera ist nicht aktiviert.
  • Ihr Mikrofon ist während des gesamten Webinars stumm geschaltet.
  • Ihre Fragen können Sie uns gern schriftlich mithilfe der Chatfunktion „Fragen und Antworten“ übermitteln. Wir beantworten diese am Ende der Ausführungen unserer Referenten. Zu Fragen, die nicht live beantwortet werden können, erhalten Sie im Nachgang eine Antwort per E-Mail.

___________________________________

Dámy a pánové,

kvůli vysokému počtu infekcí označilo ministerstvo zahraničí Českou republiku za rizikovou oblast. To opět vede k mnoha nejasnostem mezi společnostmi, které mají pobočky v České republice nebo realizují zakázky.

Partneři Iniciativy pro zahraniční obchod Sasko (AWIS) chtějí i nadále cíleně poskytovat poradenství saským společnostem. V důsledku toho jsme 30.09.2020 od 13 hodin zřídili webinář free practice. Webinář je věnován praktické implementaci, aktuálním problémovým případům a odpovědi na vaše otázky. Za tímto účelem budou denně vysíláni v přímém přenosu odborníci ze Saských obchodních a průmyslových komor, Německo-české obchodní a průmyslové komory a právníci, kteří budou každý den podávat zprávy.

Zde můžete přejít přímo na tréninkový webinář.

Účast probíhá bez registrace. 30. září je k dispozici od 12.45 hodin. Vezměte prosím na vědomí následující technické poznámky:
• Doporučujeme používat aplikaci Adobe Connect pro přístup k webináři.
• Zaregistrujte se jako host. Heslo není vyžadováno.
• Fotoaparát není aktivován.
• Mikrofon je v celém webináři ztlumen.
• Své otázky nám můžete zaslat písemně pomocí funkce “Otázky a odpovědi”. Na tyto odpovědi odpovídáme na konci projevů našich řečníků. Obdržíte e-mailovou odpověď na otázky, které nelze odpovědět živě.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

02.04.2020:  

Program Antivirus

__________________________________________________________________________________________________________________

30.03.2020:  Aktuální informace OHK v Chomutově  AKTUÁLNÍ INFORMACE 30032020

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

30.03.2020:  Aktuální přehled opatření týkající firem a OSVČ:

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

27.03.2020:  Doplňující informace k  CÍLENÉMU PROGRAMU PODPORY ZAMĚSTNANOSTI, který pomůže českým zaměstnancům i zaměstnavatelům. 

Příspěvek bude poskytovat Úřad práce ČR, výše a doba poskytování bude závislá na důvodu vzniku překážky v práci, u každého zaměstnance bude nutné odlišit důvod překážky v práci. Program Antivirus by měl být  platný od 30.3.2020.

__________________________________________________________________________________________________________________

26.03.2020:  Manuál pro OSVČ : Jak to teď bude s odvody na sociální pojištění

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

26.03.2020:  Zájemci o osobní ochranné pomůcky od Ústeckého kraje se mohou hlásit na oop@kr-ustecky.cz.

INFOLINKA PRO ODBĚRATELE OOP 475 657 600 PRO ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ SLUŽBY / je dostupná v době od 8 do 17 hodin včetně víkendů.

Rozdělování bude dle schváleného klíče dle důležitosti.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

26.03.2020:  Krajská zdravotní otevírá postupně od čtvrtka 19. března odběrová místa pro pacienty s indikovaným podezřením na nákazu COVID-19.

Nemocnice Chomutov, o. z., Kochova 1185, 430 12  Chomutov, plocha za pavilonem „D“, vjezd z ulice Beethovenova 

 Odběrová místa budou každý den v provozu od 8.00 do 16.00 hodin.

 CELÁ TISKOVÁ ZPRÁVA ZDE:http://www.kzcr.eu/cz/kz/o-spolecnosti/tiskove-zpravy/#ca9468

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

25.03.2020:  OMEZENÍ DŮSLEDKŮ KORONAVIROVÉ INFEKCE

Přístup k provoznímu financování malým a středním podnikatelům, jejichž ekonomické aktivity jsou omezeny v důsledku koronavirové infekce.

ÚVĚR COVID

Pouze pro MSP

Výše úvěru500 tis. – 15 mil. Kč
Lze hraditaž 90 % způsobilých výdajů projektu bez DPH
Doba splatnostiaž 2 roky od uzavření smlouvy o zvýhodněném úvěru
Úroková sazba0 %
Odklad spláceníaž 1 rok od uzavření smlouvy o zvýhodněném úvěru
Zajištěnípodle dohody mezi příjemcem podpory a ČMZRB
Datum zahájení příjmu žádostí o podporu16. 3. 2020
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu31. 12. 2020, nebo do vyčerpání alokace