Výstupy z Hospodářské komory

23.10.2020: Kompenzace pro OSVČ a firmy k 21.10. 2020. Jakou podporu můžou podnikatelé čerpat

Kompenzační opatření pro OSVČ

Opatreni_OSVC_21-10-_2020
 • Program „Ošetřovné“ (OČR) pro OSVČ II
 • Kompenzační bonus pro OSVČ a společníky malých s.r.o.
 • COVID-Kultura II
 • COVID – Ubytování Program na podporu ubytovacích zařízení
 • COVID-cestovní ruch
 • Záruční program COVID III pro firmy zasažené koronavirem (ČMZRB)
 • Dotační program COVID-Nájemné II
 • COVID-Bus
 • COVID-Sport II
 • Prodloužení termínů výzev OP PIK
 • Velký liberační balíček
 • Liberační daňový balíček I (některá opatření upravuje také Liberační balíček III)
 • Liberační daňový balíček II (některá opatření upravuje také Liberační balíček III)
 • Liberační daňový balíček III (také upravuje několik daňových úlev přijatých v rámci Liberačního balíčku I a II)
 • Odložení splatnosti a snížení pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného zaměstnavateli jako poplatníky
 • Program Antivirus Náhrada mezd a platů A, B
 • Antivirus C Promíjení pojistného na sociální zabezpečení zaměstnavatelům do 50 zaměstnanců
 • Odložení splátek nájmu nebo podnájmu za prostory sloužící podnikání, zákaz výpovědi
 • Odložení splácení úvěrů
 • Odklad daně z nemovitých věcí
 • Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí
 • Posečkání úhrady daně
 

Kompenzační opatření pro firmy

Opatreni_Firmy_21-10-2020
 • Záruční program COVID III pro firmy zasažené koronavirem
 • Dotační program COVID-Nájemné II
 • COVID-Kultura II
 • Kompenzační bonus pro OSVČ a společníky malých s.r.o.
 • COVID-Bus
 • COVID-Sport II
 • COVID-cestovní ruch
 • Záruka COVID PLUS (EGAP)
 • Balíček opatření na podporu exportérů (EGAP)
 • Prodloužení termínů výzev OP PIK
 • Velký liberační balíček
 • Liberační daňový balíček I (některá opatření upravuje také Liberační balíček III)
 • Liberační daňový balíček II (některá opatření upravuje také Liberační balíček III
 • Program Antivirus Náhrada mezd a platů A, B,
 • Program Antivirus C Promíjení pojistného na sociální zabezpečení zaměstnavatelům do 50 zaměstnanců
 • Ošetřovné pro zaměstnance od 1. července 20204COVID – Ubytování Program na podporu ubytovacích zařízení
 • Odložení splatnosti a snížení pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného zaměstnavateli jako poplatníky
 • Odložení splátek nájmu nebo podnájmu za prostory sloužící podnikání, zákaz výpovědi
 • Odložení splácení úvěrů
 • Odklad daně z nemovitých věcí
 • Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí
 • Posečkání úhrady daně

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Aktuální informace k pandemii Covid 19 naleznete zde