Spolupráce

Společnost ROCKNET s.r.o. prostřednictvím Okresní hospodářské komory v Chomutově darovala Statutárnímu městu Chomutov látku a tkalouny na výrobu bavlněných roušek.
Materiál poslouží všem potřebným v záchranných složkách a dalších oblastech.
Děkujeme, že pomáháte.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

OHK v Chomutově zprostředkovala předání 30 ks roušek, které ušili zaměstnanci společnosti XANDOR Automotive CZ s.r.o.. Dne 20.3.2020 byly předány primáři Gynekologicko-porodnického oddělení Krajské zdravotní a.s, Nemocnice Chomutov o.z., MUDr. Jiřímu Krohovi. Zaměstnanci rovněž ušili cca 400 ks roušek pro své kolegy ve firmě.
Děkujeme