Vládní opatření

 

Aktuální vládní opatření najdete zde.

 Informace o testování zaměstnanců ve firmách naleznete zde.

 ——————————————————————————————————————————————————————————————-

Aktuální informace k novým opatřením vlády ve vztahu k podnikatelům včetně stanovisek a aktivit HK ČR

 • Vláda na svém pondělním jednání rozhodla o dalších zpřísňujících opatřeních proti šíření koronavirové epidemie s významným dopadem na podnikatele, a to s účinností ode dne 14. října 2020 od 00:00 hod. do 3. listopadu 2020.
 • Zákaz shromažďování nad 6 osob

Zákaz hromadných akcí konaných v počtu vyšším než 6 osob ve vnitřních prostorech staveb nebo ve vnějších prostorech, nejde-li o členy domácnosti, a to s výjimkou:

  • zaměstnanců vykonávajících práci pro stejného zaměstnavatele,
  • osob společně vykonávajících podnikatelskou nebo jinou obdobnou činnost,
  • osob, které společně konají činnost, ke které jsou povinny podle zákona, a je tuto činnost nezbytné konat ve vyšším počtu osob,

Zároveň platí, že osoby účastnící se hromadné akce udržují odstup od osob, které nejsou účastníky této hromadné akce, alespoň 2 metry.

Tento zákaz se vztahuje i na bohoslužby a jiné náboženské obřady, slavnosti, taneční akce, spolkové akce, sportovní akce, přehlídky a ochutnávky.

Zákaz se naopak nevztahuje na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejnoprávních osob nebo osob zřízených zákonem, které se konají na základě zákona, a politických stran a hnutí, a to s účastí veřejnosti nepřevyšující 100 osob s tím, že mezi jednotlivými zástupci veřejnosti je rozestup alespoň 2 metry a každý z nich má určeno místo k sezení, na kterém se převážně zdržuje.

Zákaz se také nevztahuje na účast na svatbě, prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, pohřbu a následné oslavě, resp. smuteční hostině, konaných nejpozději následujícího dne. Pro tento účel však platí zákaz přítomnosti veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb pouze v čase mezi 00:00  – 06:00 hod.

 • Zákaz všech hudebních, divadelních a jiných uměleckých akcí

Zakazují se koncerty a jiná hudební, divadelní, filmová a jiná umělecká představení včetně cirkusů a varieté, dále společný zpěv více než 5 osob ve vnitřních prostorech staveb, s výjimkou bydliště, a to i když se jedná o výkon práce nebo podnikatelské činnosti, s výjimkou mateřských škol, dále se zakazují poutě a podobné tradiční akce, kongresy a jiné vzdělávací akceveletrhy, provoz heren a kasin, provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení) a vnitřních prostor venkovních sportovišť, posiloven a fitness center,  provoz a používání umělých koupališť (plavecký bazén, koupelový bazén, bazén pro kojence a batolata, brouzdaliště), wellness zařízení včetně saun, solárií a solných jeskyní, pokud se nejedná o poskytování zdravotních služeb poskytovatelem zdravotních služeb, návštěvy a prohlídky zoologických zahrad, návštěvy a prohlídky muzeí, galerií, výstavních prostor, hradů, zámků a obdobných historických nebo kulturních objektů, hvězdáren a planetárií, provozování zařízení nebo poskytování služeb osobám ve věku 6 až 18 let zaměřených na činnosti obdobné zájmovým vzděláváním podle § 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., jako jsou zejména zájmová, výchovná, rekreační nebo vzdělávací činnost včetně přípravy na vyučování.

 • Uzavření restaurací, barů a klubů

Do restaurací, barů a podobných stravovacích zařízení nebudou smět chodit zákazníci, bude možné je obsloužit pouze přes výdejní okénko, ale jen do 20. hodiny. Výjimku budou mít pouze hotelové restaurace pro hotelové hosty a svatební a smuteční hostiny. Zavřít musí všechny hudební, taneční, herní a další společenské kluby a diskotéky. Na veřejnosti bude zcela zakázáno konzumovat alkoholické nápoje.

V případě prodeje z provozovny stravovacích služeb mimo její vnitřní prostory (např. výdejové okénko) jsou osoby, které v bezprostředním okolí provozovny konzumují potraviny a pokrmy včetně nápojů zde zakoupených (s výjimkou alkoholických nápojů, jejichž pití je na veřejně přístupných místech zakázáno), povinny dodržovat rozestupy od jiných osob alespoň 2 metry, nejde-li o členy domácnosti.

 • Uzavření škol i ZŠ 1. stupně do 2. listopadu

Ke změnám dojde i v provozu školských zařízení. Po razantním omezení teoretické výuky na vysokých a středních školách budou od 14. října zcela uzavřeny i školy základní, družiny a školské kluby. Školy se otevřou 2. listopadu. Co se týká ošetřovného, zůstane na 60 procentech, ale s minimem 400 korun denně.

 • Výuku pro děti kritické infrastruktury mají zajistit kraje

Krajští hejtmani a pražský primátor ale dostali od vlády za úkol zajistit výuku pro děti zaměstnanců bezpečnostních sborů, ozbrojených sil a dalších složek integrovaného záchranného systému, hygienických stanic a také poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb, aby nebyl ohrožen chod kritické infrastruktury a zdravotnických a sociálních zařízení.

 • Vrácení vstupného na akce

Vláda schválila také návrh novely zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS-CoV-2 na oblast kulturních akcí. Novela prodlužuje časovou působnost zákona, který umožňuje pořadatelům odložit vrácení vstupného na akce, které se měly uskutečnit po dobu účinnosti novely, ale kvůli probíhající epidemii musely být zrušeny, až do 30. září 2021.

Kompletní znění včetně regulace nepodnikatelských subjektů nalezete ZDE.

Komentář Hospodářské komory k nově ohlášeným mimořádným opatřením proti šíření onemocnění covid-19 si můžete přečíst ZDE.

 • Usnesením Vlády České republiky č. 996 ze dne 8. 10. 2020 a následně č. 1021 ze dne 12. října 2020, o přijetí krizového opatření, se ruší vzdělávací semináře realizované projekty OPZ.  Od 8. 10. 2020 do 31. 12. 2020 (s možností dalšího prodloužení) umožní řídící orgán MPSV realizátorům projektů s jednotkovými náklady zaměřenými na další profesní vzdělávání, podpořené ve výzvách OPZ č. 97 a 110, volnější režim původně stanovených specifických požadavků na realizaci. Opatření se týká pouze rušení plánovaných vzdělávacích akcí. Pravidla pro žadatele a příjemce v OPZ jsou k dispozici ZDEHospodářská komora ČR žádá o další rozvolnění pravidel realizace projektů, včetně urychleného jednání o umožnění on-line kurzů, které je závislé na schválení Evropské komise. Výjimka k on-line kurzům bude podle aktuálního vyjádření řídícího orgánu zveřejněna do 16. 10. 2020 na stránkách esfcr.cz s účinností od 5. 10. 2020.
 • Hospodářská komora v návaznosti na vládou přijímaná mimořádná opatření, která zakázala nebo výrazně omezila provoz vybraných provozoven a návazných oborů, na pondělní tiskové konferenci představila návrhy na kompenzace pro tato zařízení. O kompenzacích jsem již jednal s ministrem průmyslu a obchodu Karlem Havlíčkem. Na rozdíl od jarních měsíců je nyní velmi důležité, aby stát podporoval jen ty sektory, které jsou nejvíce omezené ve svém podnikání. Jakákoliv plošná opatření by v tuto chvíli byla neefektivní a pro stát také výrazně nákladná.

 

Přehled návrhů na kompenzace:

 1. kompenzační bonus pro OSVČ
 2. opětovné spuštění programu COVID Nájemné
 3. obnovení programu Antivirus C
 4. prodloužení programu Antivirus A
 5. prodloužení programu Antivirus B
 6. podpora dohodářů (DPČ a DPP)
 7. obnovení moratoria na splácení úvěrů
 8. spuštění programu COVID Sportoviště
 9. spuštění COVID Eventy
 10. spuštění kompenzačního programu pro oblast stravování
 11. spuštění kompenzačního programu pro oblast cestovního ruchu
 12. spuštění programu pro ubytování v zasažených regionech., např. v kombinaci s podporou krajů
 13. zvážit odklad 3. a 4. vlny EET
 14. odpuštění daní uzavřeným nebo omezeným provozům
 15. kompenzovat MSP náklady na náhradu mzdy (nemocenskou) na zaměstnance v karanténě

 

         Záznam tiskové konference Vladimíra Dlouhého, prezidenta HK ČR je vám k dispozici ZDE

Shrnutí všech klíčových sdělení si pak můžete přečíst v této tiskové zprávě.

 • Za významný úspěch Hospodářské komory lze považovat, že se podařilo vyjednat a také prosadit k projednání na středeční mimořádné schůzi vlády opatření řešící problematiku pracovně lékařských prohlídek. Předložené řešení HK ČR spočívá – stejně jako v jarní fázi koronakrize – v nahrazení posouzení zdravotní způsobilosti osob ucházejících se o zaměstnání čestným prohlášením. Toto čestné prohlášení by bylo platné nejdéle do uplynutí 90 dnů ode dne následujícího po dni ukončení nouzového stavu. Pokud vláda zítra tento návrh skutečně přijme, nebude třeba až do konce trvání tohoto nouzového stavu provádět vstupní prohlídky pro práce zařazené do první nebo druhé kategorie a zajišťovat a provádět periodické prohlídky.
 • Zasíláme Vám novinky v přeshraničním pohybu vůči občanům ČR aktualizované k 10. 2020. Věnujte pozornost změnám v přeshraničním styku s Belgií, Estonskem, Irskem a Litvou. Například od 12. 10. 2020 mohou občané států EU a osoby v nich legálně pobývající vstoupit do Litvy bez nutnosti předložit při vstupu do země negativní test na COVID-19 ne starší než 72 hodin. Nicméně pro občany ČR platí, že musí podstoupit 14denní karanténu, kterou lze zkrátit na 10 dnů v případě negativního testu na COVID-19 provedeného ne dříve než osmý den od začátku karantény na náklady cestovatele v Litvě.
 • přehled nejdůležitějších odkazů na webové stránky institucí:
 • odkaz na aktuální vládní opatření
 • nejnovější informace ministerstva zdravotnictví
 • webové stránky krajských hygienických stanic
 • seznam odběrových míst v České republice
 • aktuality ministerstva financí
 • rozcestník pro podnikatele a živnostníky ministerstva průmyslu a obchodu
 • Výsledky jednání i aktuální informace můžete průběžně sledovat na komora.cz/koronavirus/ či na www.komoraplus.cz.

____________________________________________________________________________________

Aktuální informace k novým opatřením (0d 9.10.2020) vlády ve vztahu k podnikatelům včetně stanovisek a aktivit HK ČR

 • Od dnešního dne dochází k:
  • K zákazu provozu heren a kasín.
  • K zákazu provozu a používání vnitřních sportovišť (s výjimkou tělocviku na prvním stupni základních škol).
  • K zákazu provozu umělých koupališť a veškerých wellness zařízení (pokud se nejedná o zdravotní služby).
  • K zákazu návštěv a prohlídek zoologických zahrad.
  • K zákazu organizace veškerých organizovaných zájmových, rekreačních a dalších kroužků pro děti od šesti do 18 let.
  • K omezení u restaurací, barů a podobných stravovacích zařízení a také diskoték či klubů, které budou muset s výjimkou výdejních okének nově zavřít už ve 20 hodin a k jednomu stolu nebudou smět pustit více než čtyři osoby. V těchto zařízeních bude nově zakázána produkce živé hudby a tance. Ve foodcourtech nákupních center budou moci sedět u jednoho stolku pouze dva lidé a nikde nebude moci být k dispozici veřejné bezdrátové připojení k internetu. Do nákupních center a dalších provozoven bude možné vstupovat ve skupinkách maximálně dvou lidí.
 • Od pondělí 12. října 2020 s platností na následujících 14 dní dojde:
  • K rozdělení žáků druhého stupně základních škol na dvě poloviny tříd, přičemž každá polovina tříd půjde do školy jen v jednom z následujících dvou týdnů. S výjimkou individuální výuky je zakázán i provoz základních uměleckých a jazykových škol a úplný zákaz postihne i střediska volného času a školní kluby. Úplný zákaz školní docházky pak bude platit ve dnech 26. a 27. října 2020, čímž dojde k faktickému prodloužení podzimních prázdnin na celý týden.
  • K omezení činnosti úřadů a institucí tak, že úřední hodiny pro veřejnost budou po dobu dvou týdnů jen dva dny v týdnu a pět hodin denně, a až na přesně specifikované výjimky budou zakázány návštěvy ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociální péče.
  • Ke zrušení všech kulturních, sportovních a společenských akcí, bohoslužeb, tanečních či spolkových akcí, a to jak amatérské, tak profesionální úrovni. To platí pro případy, kdy se na nich sejde více než deset osob uvnitř či dvacet osob venku, pokud se nejedná o členy jedné domácnosti. Zákaz se nebude vztahovat pouze na zaměstnance, podnikatele, schůze, zasedání a podobné zákonem vymezené činnosti. Zákaz platí také pro pořádání poutí, kongresů či veletrhů. Omezena bude i účast lidí na svatbách či pohřbech a následných hostinách, a to na 30 osob.
  • K omezení shromažďovacího práva na maximálně 500 osob, přičemž účastníci těchto akcí se mohou pohybovat v maximálně dvacetičlenných skupinkách udržujících alespoň dvoumetrové rozestupy a musí mít ochranné prostředky dýchacích cest.
 • Na mimořádné schůzi vlády byl rovněž schválen návrh novely zákona o nemocenském pojištění – v souvislosti s velkým množstvím karantén u dětí má být zaměstnaným rodičům vypláceno ošetřovné po celou dobu domácí péče o děti do 10 let.

Oficiální sdělení Úřadu vlády ČR vč. jednotlivých přijatých usnesení vlády si můžete přečíst ZDE.

 • Současně vyvolám jednání s ministrem průmyslu a obchodu Karlem Havlíčkem ohledně kompenzací pro všechny podnikatele, jejichž podnikatelská činnosti byla vlivem zavedených restrikcích zásadně omezena či dokonce znemožněna. Po vládě budeme žádat, aby pro tuto skupinu podnikatelů byly urychleně přijaty již osvědčené kompenzace jako např. odpuštění sociálního a zdravotního pojištění, odpuštění nájemného, „pětadvacítka“ pro OSVČ apod.  Na dané téma jsme se vyjádřili i v tiskové zprávě.
 • Do mezirezortního připomínkového řízení byl vložen materiál týkající se podpory podnikatelů v nepravidelné autobusové dopravě postižených celosvětovým šířením onemocnění COVID – 19 „COVID – BUS“. Na zpracování tohoto materiálu se podíleli i členové HK ČR a má naši podporu.
 • V tomto týdnu jsme uplatnili připomínky k novele zákona o krizovém řízení. HK ČR se důrazně ohradila, proti způsobu projednávání materiálu v mezirezortním připomínkovém řízení, kdy byla lhůta k připomínkám zkrácena na 10 pracovních dnů a předkladatel materiál zaslal výhradně jiným ministerstvům, samosprávním celkům a jejich asociacím, státním úřadům a jiným orgánům státní správy. Představitelé podnikatelů nebyli jako připomínková místa vůbec osloveny, a to přestože HK ČR je připomínkovým místem. Návrh přitom znamená především neúměrné zvýšení nejistoty podnikatelských subjektů ohrožením stability podnikatelského prostředí v České republice, protože novela krizového zákona bude umožňovat vládě využívat kompetence za stavu nebezpečí, aniž bude právní řád ČR obsahovat důvod a způsob vyhlášení stavu nebezpečí a vzniká tím riziko zneužití stavu nebezpečí. Z důvodu zachování právní jistoty HK ČR ve svých připomínkách navrhuje novelu krizového zákona dále neprojednávat. Hospodářská komora ČR současně doporučuje, aby stát přijal speciální zákonnou úpravu náhrady škody v souvislosti s krizovými opatřeními. Paušální náhrada škody by měla být na základě jednoduché procedury vyplácena těm podnikatelům, kteří se přihlásí a prokáží, že jim škoda v přímé souvislosti s krizovými opatřeními vznikla. Stávající standardní správní a soudní postupy by pro ty, co se nepřihlásí, zůstaly zachovány.
 • Poslanci (Mariana Jurečka, Jana Bartoška a další) podali návrh na nový zákon a úpravy zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, který by měl znovu (od záři 2020 až do června 2021) umožnit vyplácení ošetřovného po celou dobu potřeby ošetřování (ze zákona je za normální situace ošetřovné poskytováno jen po dobu 9 kalendářních dnů) a výše ošetřovného by měla být 80 % vyměřovacího základu (opět jde o zvýšení oproti běžnému stavu). V podstatě by mělo jít o obdobu zákona, který platil v jarních měsících letošního roku. Návrh je doplněn ještě úpravami  technického charakteru – ohledně elektronického podávání žádostí a informací správě sociálního zabezpečení. Návrh můžete nalézt ZDE. Je možné, že tato poslanecká iniciativa ovlivní konečné znění výše zmíněného souběžného vládního návrhu novely zákona o nemocenském pojištění, která řeší obdobnou problematiku.
 • Poslanci předložili návrh zákona, který v obecné rovině stanoví zásady pro poskytnutí státní finanční pomoci při zákazu nebo omezení provozování podnikatelské činnosti mimořádnými opatřeními vyhlášenými v souvislosti s epidemií koronaviru SARS CoV-2. Podpora by měla směřovat na tzv. fixní náklady, za které návrh považuje např. nájemné, na elektřinu, vodu, topení, pojištění, náklady na půjčky a některé další. V případě zákazu podnikatelské činnosti navrhuje, aby stát hradil 100 % fixních nákladů, v případě omezení podnikatelské činnosti by měl stát hradit 50 % fixních nákladů. Návrh naleznete ZDE.
 • Co se týče konání hromadných akcí ve vztahu k rozhodování orgánů právnických osob (komor i spolků) se i pro období nouzového stavu (stejně jako na jaře) uplatní zákon č. 191/2020 Sb., o některých opatření ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2, tzv. Lex Covid. Tedy komory i spolky mohou rozhodovat mimo zasedání, a to písemnou formou nebo s využitím technických prostředků i tehdy, nepřipouští-li to jejich vnitřní dokumenty (zejména společenská smlouva, stanovy apod.). Fyzické zasedání orgánů právnických osob (komor i spolků) převyšující 10 osob je zakázáno. Zároveň platí pravidla (opět jako na jaře) týkající se automatického prodloužení funkčního období členů orgánů, kterým by za účinnosti měla zaniknout funkce z důvodu plynutí času v době trvání mimořádných opatření.
 • V návaznosti na zaslané informace z minulého týdne upozorňujme na změnu, že se od pondělí 12. 2020 do 25. 10. 2020 na základě nově přijatého krizového opatření zakazuje pořádání komerčních seminářů a komerčních vzdělávacích akcí nad 10 osob.
 • V rámci pravidelné komunikace a spolupráce HK ČR s prof. Ladislavem Duškem, ředitelem Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS), přikládáme prezentaci s přehledem míst nákazy, zasažených kategorií provozů a povolání za září 2020 – Souhrn_profese a mista nakazy_zari_2020
 • V návaznosti na dynamické změny v přeshraničním pohybu průběžně aktualizujeme informace ZDE. Poslední změny proběhly u těchto zemí: Estonsko, Finsko, Irsko, Itálie, Lotyšsko, Maďarsko, Rumunsko a Slovensko.
 • Vzhledem k častým dotazům vás chci ujistit, že přes vyhlášení nouzového stavu na území České republiky, který znatelně omezuje provoz některých subjektů a aktivit, tak HK ČR ve spolupráci s ministerstvy nadále plně přijímá žádosti zaměstnavatelů do vládního programu pro zaměstnávání kvalifikovaných pracovníků z třetích zemí. Provoz a aktivita 9ti zastupitelských úřadů ČR v rámci Programu kvalifikovaný zaměstnanec (Bělorusko, Černá Hora, Filipíny, Indie, Kazachstán, Moldavsko, Mongolsko, Srbsko, Ukrajina) zatím není omezena. Zaměstnavatelé a jejich nově příchozí pracovníci z ciziny musí však respektovat ochranná opatření ministerstva zdravotnictví, která jsou k dispozici ZDE společně s kontakty na kolegy z oddělení zahraniční zaměstnanosti HK ČR, kteří jsou připraveni poskytnout bližší informace.
 • Potřebuje vaše firma osvědčení o tom, že nemohla splnit své smluvní závazky, za což ji mohou hrozit sankce ve prospěch smluvního partnera, protože jí v tom zabránily okolnosti, jejichž vznik nemohla ovlivnit ani odvrátit (živelní pohromy, nezaviněná havárie, šíření nákazy apod.)? Zejména nyní v době pandemie koronaviru se řada firem dostala do potíží se splácením svých závazků. Hospodářská komora proto nabízí podnikatelům vystavení certifikátu o zásahu vyšší moci, který je ochrání před finančními a administrativními problémy. Jak požádat o certifikát se dozvíte ZDE.
 • Hospodářská komora pro vás také shromáždila přehled nejdůležitějších odkazů na webové stránky institucí, které monitorují současnou epidemiologickou situaci. V seznamu najdete například odkaz na aktuální vládní opatření, nejnovější informace ministerstva zdravotnictví, webové stránky krajských hygienických stanic, seznam odběrových míst v České republice, aktuality ministerstva financírozcestník pro podnikatele a živnostníky ministerstva průmyslu a obchodu a mnohé další.
 • Reakci České komory fitness na nová vládní opatření si můžete přečíst ZDE, vyjádření prezidenta Asociace hotelů a restaurací k dalšímu omezování je pak k dispozici ZDE.

Další stanoviska zazní v pondělí dopoledne na tiskové konferenci Hospodářské komory. Výsledky našich jednání i aktuální informace můžete také průběžně sledovat na www.komora.cz/koronavirus/

____________________________________________________________________________________

Upozornění pro podnikatele: Nově zavedená mimořádná opatření: nošení roušek ve vnitřních prostorech od 10. září 2020

09.09.2020 Tiskové oddělení

Ministerstvo zdravotnictví nařizuje toto mimořádné opatření:

Všem osobám se s účinností ode dne 10. září 2020 do odvolání tohoto mimořádného opatření zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to:

a) ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování (např. hotelový pokoj); v případě budov škol a školských zařízení podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a budov vysokých škol podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, se zákaz vztahuje
pouze na společné prostory těchto budov (např. chodby a záchody),

b) v prostředcích veřejné dopravy.

Zákaz se nevztahuje na:

 • děti do dvou let věku,
 • děti a pedagogické pracovníky v mateřské škole a děti a osoby o ně pečující v dětské skupině,
 • osoby ve vzdělávacích institucích poskytujících jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou při vzdělávání v učebně,
 • internáty a domovy mládeže, jde-li o zaměstnance nebo ubytované děti, žáky nebo studenty,
 • školská zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a školy zřízené při nich a střediska výchovné péče při poskytování služeb internátní formou,
 • školy zřízené Ministerstvem spravedlnosti,
 • žáky, studenty a pedagogické pracovníky ve škole zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona,
 • zaměstnanci a děti v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc,
 • osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,
 • pacienty, jsou-li hospitalizovaní ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče, a je-li to potřebné pro poskytování zdravotních služeb,
 • zdravotnické pracovníky po dobu nezbytně nutnou, je-li to potřebné pro poskytování zdravotních služeb,
 • uživatele sociálních služeb v zařízeních sociálních služeb, kterými jsou týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem, a v zařízeních poskytujících odlehčovací sociální služby v pobytové formě,
 • další případy zřetele hodné, které stanoví poskytovatel zdravotních nebo sociálních služeb nebo ošetřující lékař pro pohyb a pobyt ve zdravotnických zařízení a v zařízeních sociálních služeb,
 • zaměstnance a osoby v obdobném postavení včetně ústavních činitelů po dobu, kdy vykonávají práci na jednom místě, pracuje-li taková osoba ve vzdálenosti nejméně 2 metry od jiné osoby,
 • osoby řídící vozidlo veřejné dopravy, kdy nejsou v přímém kontaktu s cestujícím při jeho odbavení,
 • soudce, přísedící, státní zástupce, obviněné a jejich obhájce, účastníky civilních, správních a ústavních soudních řízení a jejich zástupce, svědky, znalce, tlumočníky a další osoby, o kterých tak rozhodne soud, a to v místě a době soudního řízení,
 • osoby při provádění autorského díla (např. divadelního, tanečního nebo hudebního představení), osoby přednášející a osoby účinkující při tvorbě a výrobě audiovizuálního díla nebo pořadu,
 • moderátory, redaktory a další osoby vystupující v rozhlasových, televizních a dalších
  pořadech,
 • osoby, které vykonávají práci zařazenou rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví do kategorie třetí nebo čtvrté pro rizikový faktor pracovních podmínek zátěž teplem, a dále osoby, jež vykonávají práci, která dosud nebyla kategorizována a u které lze předpokládat, že po provedení kategorizace bude z důvodu přítomnosti rizikového faktoru pracovních podmínek zátěž teplem spadat do kategorie třetí nebo čtvrté,
 • zákazníky provozoven stravovacích služeb v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů,
 • osoby cestující v prostředcích veřejné dopravy po dobu nezbytně nutnou ke konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů,
 • snoubence v průběhu sňatečného obřadu a další osoby tomuto obřadu přítomné a osoby činící prohlášení o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, a další osoby tomuto prohlášení přítomné,
 • osoby po dobu nezbytně nutnou pro pořízení jejich portrétní fotografie, popř. fotografie novomanželů, včetně společné fotografie s členy domácnosti a dalšími blízkými osobami,
 • sportovce nebo cvičící osoby v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže apod.,
 • osoby v prostorech vnitřních umělých koupališť, kterými jsou plavecký bazén, koupelový bazén, bazén pro kojence a batolata a brouzdaliště, lázeňských a léčebných bazénů a saun.

S účinností ode dne 10. září 2020 se ruší:

Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání.

Odůvodnění:

Zavádí se povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest ve vnitřních prostorech staveb. Obdobně se zavádí povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest v prostředcích veřejné dopravy. Z tohoto pravidla se stanoví výjimky.

Důkazy o vlivu roušek na prevenci přenosu SARS-CoV-2 jsou stále četnější a ochranu nosu a úst doporučují na jejich základě veřejnosti i významné odborné organizace, včetně Světové zdravotnické organizace (WHO), Evropského střediska pro kontrolu a prevenci nemocí (ECDC) a Středisek pro kontrolu a prevenci nemocí Spojených států amerických (CDC).

V průměru dochází k více než pětinásobnému snížení rizika přenosu (v recentním systematickém přehledu ze 17,4 % bez obličejové masky na 3,1 % s obličejovou maskou, např. N95, chirurgická nebo 12-16 vrstvová bavlněná rouška). Účinnost tohoto opatření na úrovni jednotlivce i na úrovni populace kromě toho prokázalo i několik dalších studií o používání zdravotnických nebo nezdravotnických roušek.

Správně nošená rouška (tj. rouška zakrývající nos a ústa) je nejen účinná při snižování šíření viru pomocí respiračních sekretů (tj. kontrola zdroje nákazy), ale také při ochraně jednotlivců před onemocněním COVID-19.

Roušky představují jednoduchou bariéru, která zabraňuje šíření kapének respiračních sekretů vzduchem na jiné lidi, především při mluvení, kašlání nebo kýchání. Kapičky větší než 10 µm (velké kapky) jsou často generovány kašlem nebo kýcháním, ale i křičením, smíchem či běžnou mluvou, a dochází k jejich uvolňování někdy velkou rychlostí (50 m/s při kýchání, 10m/s při kašli). Díky svým rozměrům a velké rychlosti se tyto velké kapky dostávají na daleko větší vzdálenosti než malé kapky. Velké kapky mohou bez bariéry doletět až do vzdálenosti více jak 2 metry (kašel) a více jak 6 metrů (kýchání). Samotné dodržování dvoumetrové distanční vzdálenosti nemusí zabránit přenosu těchto velkých kapek, které mohou obsahovat virus.

Doma vyrobené roušky a chirurgické roušky však mohou šíření těchto velkých kapek zabránit.

Ochrana použitím roušky může ovlivňovat pravděpodobnost míry přenosu viru v komunitě podobně jako dodržování dvoumetrového odstupu od ostatních osob a omezení volného pohybu osob na veřejnosti. V případě kombinace těchto přístupů, omezení shlukování se osob a nošení obličejových roušek může zdvojnásobit účinek opatření a vést k oploštění křivky pozitivních případů onemocnění COVID-19 v populaci.

Snížení přenosu virů v populaci prostřednictvím nošení roušek je finančně nenákladná intervence, která může zabránit zvýšení úmrtnosti populace a vést ke snížení ekonomických ztrát souvisejících se zvýšenou nemocností.

Zkušenosti z praxe ukázaly, že země podporující nošení roušek a respirátorů měly nižší úmrtnost na koronavirovou infekci. Zavedení roušek do praxe rovněž vedlo ke zpomalení denního nárůstu nových případů oproti období před rouškami.

Ochranný efekt poskytovaný rouškami se prokázal i u publikovaných kazuistik v rámci leteckého transportu a u typu provozoven poskytujících služby na malou vzdálenost, kde i přes blízký kontakt a delší dobu expozice nedošlo k nákaze 25 spolucestujících, ani 140 exponovaných zákazníků díky tomu, že všechny kontakty i samotní nakažení měli používali roušku.

Popsaný byl přenos nákazy nového koronaviru v uzavřených klimatizovaných veřejných prostorách, kdy jejich vzdálenost ani směr šíření viru neodpovídali přímému přenosu kapénkami a předpokládal se vzdušný přenos vzduchotechnikou. Vnitřní klimatizované prostory včetně veřejné dopravy lze považovat za rizikovější, stejně jako nedostatečně větrané neklimatizované prostory. Ukazuje se, že vliv na šíření viru nového koronaviru může mít i směr proudění vzduchu, údržba, resp. stav vzduchotechniky, a přítomnost či absence HEPA filtrů.

V rámci epidemických výskytů v některých vnitřních prostorách s klimatizací dosáhlo reprodukční číslo nákazy SARS-CoV-2 až hodnoty 11. Systematické přehledy přitom ukázaly redukci reprodukčního čísla používáním obličejových masek (roušek) v intervalu 6 až 80 %, včetně beta-koronavirů jako původců onemocnění SARS, MERS a COVID-19.

S nástupem dětí do škol a většího počtu dětí do předškolních zařízení dochází každoročně na podzim a v zimě ke zvýšené incidenci respiračních nákaz s podobnou symptomatologií jako v případě nového koronaviru SARS-CoV-2. Z hlediska ochrany nastavených systému a prevence koinfekcí i superinfekcí je žádoucí snížit jejich vliv na zvýšenou morbiditu populace co nejvíce. Vzhledem k podobnému způsobu šíření sezónních virových nákaz se zde rovněž uplatní ochranný efekt roušek, resp. jiných forem ochrany nosu a úst jako přidaná hodnota k protekci vůči koronavirům.

Vzhledem k uvedenému a další studiím i praktickým zkušenostem je z hlediska přenosu virových respiračních nákaz považováno za rizikovější vnitřní prostředí než venkovní, proto je potřeba zaměřit tímto směrem preventivní opatření ve smyslu plošně nařízené ochrany nosu a úst přednostně.

Další pro podnikatele důležité informace naleznete na webu Hospodářské komory ZDE

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vládní usnesení (odkazy na materiály na webu Úřadu vlády)

Podpora a úlevy pro podnikatele a zaměstnance

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Ministerstvo financí

Úřad práce ČR

 •  informační leták
 • Cílený program podpory zaměstnanosti – kontakty pro okres Chomutov:
  • Bc. Tomáš Novotný, tel. 950 118 321, tomas.novotny@uradprace.cz
  • Jindřiška Poláčková, tel. 950 118 430, jindriska.polackova@uradprace.cz

Informační linky

 • Ministerstvo dopravy: CZ 225 131 810, EN 225 131 820 – doprava
 • Ministerstvo zahraničních věcí: 224 183 200, 224 183 100 – zahraniční cesty
 • Ministerstvo průmyslu a obchodu: 224 854 444 – podnikatelé a živnostníci
 • Ministerstvo vnitra: 974 815 394,  974 815 395,  974 815 396 – bezpečnost, hranice, pobyt, pohyb, cizinciAktuální informace k novým opatřením vlády ve vztahu k podnikatelům včetně stanovisek a aktivit HK ČR